Đăng ký
Tên doanh nghiệp *  
Tên khách sạn *  
Mã số thuế *    
Vốn kinh doanh *    
Số phòng *    
Loại khách sạn *
Địa chỉ
Khu vực *
Huyện/Thị xã/Phường *
Điện thoại *  
Fax
Email *    
Website
Thông tin

Trang chủ


Bản quyền thuộc CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA
Số 17, đường 19/5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
0258.3825372
cucthue@qlkskhanhhoa.vn cucthue@qlkskhanhhoa.vn